Bygglov

När behöver man bygglov?

Bygglov krävs för de flesta byggåtgärder i Sverige och lämnas in till den kommun som man bor i. För att kommunen skall kunna fatta beslut om bygglov krävs det att man skickar in en ansökan om bygglov med tillhörande bygglovsritningar. Det är här som Hall Byggkonsult kommer in i bilden, vi hjälper dig med alla ritningar som krävs för ditt bygglov och du kommer billigare undan än om du skulle vända dig till en traditionell arkitektfirma.


 

Kontakt

Ta kontakt med
Hall Byggkonsult AB

Planering

Vi går igenom projektet och
ger Er ett kostnadsförslag

Utförande

Vi ritar upp projektet från
besök på plats eller genom
gamla ritningar på byggnaden

Ritningar

Ritningarna skickas till Er,
färdiga för granskning av kommunen